Sickenga-Oord

Op de locatie Sickenga-Oord biedt de Kinderkei ruimte aan één verticale groep van tien kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Net als bij de basisscholen in Weststellingwerf wordt er bij De Kinderkei gewerkt met Pit! “Programma Individuele Talentontwikkeling”. Op een speelse en leuke manier wordt er gewerkt met thema’s, om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Zo creëren we een doorgaande lijn met het basisonderwijs.

De Vlinders van Sickenga-Oord fladderen graag naar buiten. Daarom gaan we iedere dag een stukje wandelen. Afhankelijk van het weer kan dat buiten zijn of binnen over de gangen van Sickenga-Oord. Ook picknicken vinden ze leuk en spannend, net als spelen in de piratenboot. De kinderen verlaten de groep ook met regelmaat om samen met de bewoners van Sickenga-Oord activiteiten te ondernemen die plaatsvinden in de tuinkamer of in de lounge van Sickenga-Oord. We maken ook gebruik van het winkeltje in Sickenga-Oord. Daar mogen de kinderen af en toe iets kopen.

Wij bieden een grote variatie aan materialen, die zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen die in die groep zitten. Er is een vaste structuur met de nodige afwisseling. Wij werken vanuit thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Natuurlijk gaan we ook zo nu en dan naar ons geweldige, overdekte speelparadijs: de Kinderkei-Jungle.

Bij de gezamenlijke activiteiten is altijd een leidster aanwezig die de kinderen in de gaten houdt. Kinderen gaan niet zomaar bij de bewoners op schoot en komen niet bij de bewoners op de kamers. Als bewoners snoepjes geven, dan worden deze aangenomen door de leidsters. De bewoners komen niet zelf in de ruimte van de Kinderkei. Wel komen ze af en toe door het raam kijken hoe het gaat met het ‘kleine grut’. Voor deelname aan gezamenlijke activiteiten wordt vooraf mondeling en schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders.

Algemene openingstijden opvang:
Regulier: van 7:30 tot 18:00 uur
Vervroegd: vanaf 7:00 uur (eventueel mogelijk vanaf 6:45 uur)
Verlengd: tot 18:30 uur

Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn. Indien gewenst kijken we graag samen met u naar maatwerkoplossingen.

 

Heerenveenseweg
Oktober 2023 openen we een kinderopvanglocatie aan de Heerenveenseweg. Hier komen 2 groepen met de leeftijd van o tot 2 en van 2 tot 4 jaar. De vlindergroep (Sickenga-Oord) verhuist mee naar deze locatie.

Algemene openingstijden opvang:
Regulier: van 7:30 tot 18:00 uur
Vervroegd: mogelijk vanaf 06.30, 06.45 en 07.00 uur.
Verlengd: tot 18:30 uur

Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn. Indien gewenst kijken we graag samen met u naar maatwerkoplossingen.

Voordelen van opvang in Sickenga-Oord

  • De kinderen hebben een kleinschalige opvang.
  • Een verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar.
  • Er is flexibele invulling van de dagdelen mogelijk.

Hier zijn de volgende groepen aanwezig

  • null

    De Vlinders

    De Vlinders is een peutergroep in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en deze groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Wij werken aan de hand van het kind-leidsterratio.