Sickenga-Oord

Op de locatie Sickenga-Oord biedt de Kinderkei ruimte aan één verticale groep van tien kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Net als bij de basisscholen in Weststellingwerf wordt er bij De Kinderkei gewerkt met Pit! “Programma Individuele Talentontwikkeling”. Op een speelse en leuke manier wordt er gewerkt met thema’s, om zo de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Zo creëren we een doorgaande lijn met het basisonderwijs.

Wij bieden een grote variatie aan materialen, die zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen die in die groep zitten. Er is een vaste structuur met de nodige afwisseling en gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen en nog veel meer leuke dingen. Wij werken vanuit thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

De kinderen verlaten de groep ook met regelmaat om samen met de bewoners van Sickenga-Oord activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld: zingen, spelletjes doen, gymmen, kijken bij voorstellingen en nog veel meer. Deze activiteiten vinden plaats in de tuinkamer of in de lounge van Sickenga-Oord. Dagelijks maken we een wandeling. Afhankelijk van het weer kan dat buiten zijn of binnen over de gangen. We maken ook gebruik van het winkeltje in Sickenga-Oord. Daar mogen de kinderen af en toe iets kopen.

Natuurlijk gaan we ook zo nu en dan naar ons geweldige, overdekte speelparadijs: de Kinderkei-Jungle.

Bij de gezamenlijke activiteiten is altijd een leidster aanwezig die de kinderen in de gaten houdt. Kinderen gaan niet zomaar bij de bewoners op schoot en komen niet bij de bewoners op de kamers. Als bewoners snoepjes geven, dan worden deze aangenomen door de leidsters. De bewoners komen niet zelf in de ruimte van de Kinderkei. Wel komen ze af en toe door het raam kijken hoe het gaat met het ‘kleine grut’. Voor deelname aan gezamenlijke activiteiten wordt vooraf mondeling en schriftelijk toestemming gevraagd aan de ouders.

Algemene openingstijden opvang:
Regulier: van 7:30 tot 18:00 uur
Vervroegd: vanaf 7:00 uur (eventueel mogelijk vanaf 6:45 uur)
Verlengd: tot 18:30 uur

Wij proberen zo flexibel mogelijk te zijn in haal- en brengtijden. Indien gewenst kijken we graag samen met u naar maatwerkoplossingen.

Voordelen van opvang in Sickenga-Oord

 • De kinderen hebben een kleinschalige opvang.
 • Een verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar.
 • Er is flexibele invulling van de dagdelen mogelijk.

Activiteiten

Een greep uit de mogelijkheden die op de diverse groepen aanwezig zijn:

 • Speelhuis met verdieping
 • Bouwhoek
 • Poppenhoek
 • Verkleedkist
 • Leeshoek
 • Knutselen
 • Speelveld buiten
 • Grote zandbak met diverse speelmogelijkheden
 • Hutten bouwen
 • Diverse bal spelletjes
 • Tuintje / moestuintje
 • Wandelen
 • Kinderkei Jungle
 • Kinderkookcafé

Hier zijn de volgende groepen aanwezig

 • null

  De Vlinders

  De Vlinders is een peutergroep in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en deze groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Wij werken aan de hand van het kind-leidsterratio.